चौर्तफि विरोध पछि राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचिबाट हटाईयो अख्तियारको संशोधन विधेयक

  नेपाली कंग्रशको विरोध संगै चौर्तफि विरोध गरिएको अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संशोधन विधियक कार्यसूचिबाट हटाईएको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन

Read more